Nghiên cứu - trao đổi (Bầu cử)

 • 'Chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khá thiết thực'

  Ông Nguyễn Văn Pha: Hầu hết các chương trình hành động của người ứng cử khá thiết thực. Không có ai hứa những thứ không thuộc thẩm quyền của mình...

 • Âm vang lời kêu gọi bầu cử của Bác

  Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới ngày hội lớn của cả nước- ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 22.5.2016, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ với PV Báo ĐBNDO về tư tưởng của Bác trong xây dựng Nhà nước pháp quyền và lãnh đạo tài tình thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước....

 • Thượng nghị sĩ danh dự Pháp nói gì về bầu cử Quốc hội khóa XIV của Việt Nam?

  Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV của Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận trong và ngoài nước, Thượng nghị sĩ danh dự Pháp có những đánh giá về kỳ bầu cử này....

 • Bầu cử và ủy quyền

  Ngày 22/5 tới đây, cử tri trong cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu ra Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, những thiết chế quan trọng nhất của nền dân chủ đại diện ở nước ta....

 • Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử như thế nào?

  Từng người ứng cử báo cáo cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn.....

 • 'Tôi kêu gọi cử tri vì tương lai chính mình hãy đi bầu cử'

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhắn nhủ cử tri cả nước như vậy trong buổi trả lời báo chí sáng nay, 17-5....

 • Cử tri trách nhiệm, chất lượng đại biểu dân cử được nâng lên

  Nếu cử tri làm hết quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong bầu cử, sẽ khiến các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phải trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn....

 • Quá trình hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam

  Tại Việt Nam, bầu cử có tính chất pháp lý rất cao, đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương; là phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 với nhiều điểm mới quan trọng là một bước để hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam....

 • Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở nước ta hiện nay

  Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị....

 • Phát huy quyền của phụ nữ trong ứng cử, bầu cử

  Bầu cử là quá trình cử tri cả nước đưa ra quyết định của họ theo các cách thức mà pháp luật quy định để chọn ra các đại biểu đại diện cho mình nắm giữ những chức vụ trong cơ quan dân cử của chính quyền ở Trung ương và địa phương trong phạm vi lãnh thổ của đất nước....