Tin nổi bật

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ủy ban Dân tộc (19/11/2018)

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng bộ Ủy ban Dân tộc.
/DATA/2018/11/hoi_nghi_tw4_1477925419-09_58_22_054.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

Số liệu thống kê