Huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên): Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

02:02 06/01/2020 | Lượt xem : 1433

Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vừa triển khai các giải pháp đưa 100% xã trên địa bàn về đích nông thôn mới (NTM) và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuy An, đến nay, địa phương này đã thực hiện được 260 tiêu chí về xây dựng NTM, bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã. Trong đó có 7 xã, gồm An Mỹ, An Cư, An Dân, An Chấn, An Nghiệp, An Xuân và An Thọ về đích NTM. 8 xã còn lại thực hiện đạt từ 14-17 tiêu chí, trong số này có 2 xã An Định và An Thạch đăng ký thực hiện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. An Mỹ là xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2020, đến nay đã thực hiện đạt 11/15 tiêu chí theo quy định.

Đường bê tông thôn Long Hòa, xã An Định (huyện Tuy An)

Nhằm kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế và phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao vào năm 2020, Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuy An yêu cầu các ngành liên quan phối hợp với các xã rà soát kết quả thực hiện tiêu chí NTM do ngành phụ trách để xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các xã triển khai. Tập trung nguồn lực và tăng cường huy động, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân..../.


Nguồn: baophuyen.com.vn

Thư viện Video

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.226.870

Khách Online : 738