Ngày 03/03/2015 03:48 PM English

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
18867515
Khách online 207
17/01/2014 03:33
Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015

Ngày 31/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 859/QĐ-BNV Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem toàn văn Quyết định và Chương trình bồi dưỡng tại file đính kèm:

- Quyết định 859 và Chương trình bồi dưỡng: Word PDF

- Tài liệu bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính: WordPDF

- Slide bài giảng: PowerPoint và PDF

Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
  Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp  (29/10/2013 01:45)
  Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  (03/10/2013 11:05)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính  (11/09/2013 09:35)
  Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên  (19/08/2013 02:33)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng  (27/03/2013 03:25)
  Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên  (20/03/2013 01:48)
  Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự  (09/01/2013 02:29)
Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin mới

Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
Giấy phép số: 321/GP-BC ngày 11/7/2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn