Ngày 01/08/2014 12:44 PM English

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
10638948
Khách online 161
09/10/2013 05:29
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ngày 03/10/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực văn bản hợp nhất ban hành Nghị định số 01/NĐHN-BNV quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, Nghị định số 01/NĐHN-BNV có đối tượng áp dụng là: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Các cơ quan quản lý công chức, gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định quy định về tuyển dụng công chức, bao gồm: Căn cứ tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, thẩm quyền tuyển dụng và hội đồng tuyển dụng công chức; Thi tuyển công chức; Xét tuyển công chức; Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức; Tập sự; Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Ngoài ra, Nghị định quy định rõ về Sử dụng công chức, như: Bố trí, phân công công tác và chuyển ngạch công chức; Nâng ngạch công chức; Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức; Trình tự, thủ tục đánh giá công chức và Quản lý công chức.
 
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, bãi bỏ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.
 
Nội dung chi tiết Nghị định số 01/NĐHN-BNV, đề nghị xem tại kênh thông tin Văn bản pháp quy trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ hoặc Tại đây
 
Tin: Cao Tuấn Anh (Nguồn: Nghị định số 01/NĐHN-BNV ngày 03/10/2013)
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcTheo đó, Nghị định số 01/NĐHN-BNV có đối tượng áp dụng là: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức Các cơ quan quản lý công chức, gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sản
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
  Hạn chế việc ban hành văn bản trái luật: Cần thiết quy định trách nhiệm người đứng đầu  (30/07/2014 12:08)
  Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài  (30/07/2014 11:15)
  Kiểm điểm người đứng đầu triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết chậm  (29/07/2014 07:17)
  6 đối tượng không được làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam  (29/07/2014 07:11)
  Đà Nẵng: Mở Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng  (24/07/2014 09:00)
  Nhân sự Bộ Nội vụ  (17/07/2014 08:19)
  Điều kiện thành lập tập đoàn kinh tế  (14/07/2014 01:34)
  Nghị định mới về thi đua, khen thưởng  (04/07/2014 01:29)
  Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam  (02/07/2014 01:40)
  Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II  (30/06/2014 01:46)
Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin mới

Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
Giấy phép số: 321/GP-BC ngày 11/7/2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn