Ngày 01/02/2015 02:03 AM English

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
18219941
Khách online 162
09/10/2013 05:29
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Ngày 03/10/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực văn bản hợp nhất ban hành Nghị định số 01/NĐHN-BNV quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, Nghị định số 01/NĐHN-BNV có đối tượng áp dụng là: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Các cơ quan quản lý công chức, gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định quy định về tuyển dụng công chức, bao gồm: Căn cứ tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, thẩm quyền tuyển dụng và hội đồng tuyển dụng công chức; Thi tuyển công chức; Xét tuyển công chức; Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức; Tập sự; Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Ngoài ra, Nghị định quy định rõ về Sử dụng công chức, như: Bố trí, phân công công tác và chuyển ngạch công chức; Nâng ngạch công chức; Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức; Trình tự, thủ tục đánh giá công chức và Quản lý công chức.
 
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010, bãi bỏ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.
 
Nội dung chi tiết Nghị định số 01/NĐHN-BNV, đề nghị xem tại kênh thông tin Văn bản pháp quy trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ hoặc Tại đây
 
Tin: Cao Tuấn Anh (Nguồn: Nghị định số 01/NĐHN-BNV ngày 03/10/2013)
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcTheo đó, Nghị định số 01/NĐHN-BNV có đối tượng áp dụng là: Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức Các cơ quan quản lý công chức, gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng cộng sản
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
  Có thể tái lập mô hình thành phố trong thành phố  (04/10/2013 03:28)
  Hoàn thiện cơ chế khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công  (04/10/2013 03:19)
  Phân công bổ sung công tác đối với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  (04/10/2013 08:26)
  Bộ trưởng Đinh La Thăng tự đánh giá công tác cán bộ  (04/10/2013 08:22)
  Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ về nông thôn, miền núi  (03/10/2013 11:38)
  Bộ Tư pháp chỉ thị tăng cường quản lý công chức, viên chức  (01/10/2013 02:15)
  5 năm thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn: Nên ngừng hay tiếp tục triển khai?  (30/09/2013 11:56)
  TP.HCM: Thành lập phòng Cải cách hành chính  (28/09/2013 06:09)
  Còn lương 'khủng' sẽ kỷ luật Giám đốc Sở Tài chính  (27/09/2013 09:22)
  Nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp  (26/09/2013 09:35)
Tìm kiếm
Tìm kiếm  Tìm kiếm nâng cao
Tin mới

Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
Giấy phép số: 321/GP-BC ngày 11/7/2008 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Bình, Q. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ.
Bản quyền: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội. 
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ. Tel (84-4)62821016- Fax (84-4)62821020- Email: websitemaster@moha.gov.vn